Flotatory DAF – do oczyszczania ścieków przemysłowych

Flotatory DAF ze względu na dużą wydajność i dobrą jakość odcieku, są najczęściej występującymi urządzeniami do separacji zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Proces flotacji zanieczyszczeń polega na usunięciu ich z …