Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków

Firmy coraz częściej sięgają po układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych. Oferta kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych, wyposażonych w układ flotacji ciśnieniowej DAF, adresowana jest do grupy zakładów przetwórstwa produkujących w …

Flotatory DAF – do oczyszczania ścieków przemysłowych

Flotatory DAF ze względu na dużą wydajność i dobrą jakość odcieku, są najczęściej występującymi urządzeniami do separacji zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Proces flotacji zanieczyszczeń polega na usunięciu ich z …