Prasy odwadniające osady flotacyjne

W skład wyposażenia oczyszczalni ścieków przemysłowych standardem stało się dodawanie prasy odwadniające osady flotacyjne.

prasy odwadniające osady
prasy do odwadniania osadów poflotacyjnych i biologicznycch

Pracująca poprawnie oczyszczalnia ścieków przemysłowych, posiadająca flotator ciśnieniowy DAF oraz instalację chemicznego strącania zanieczyszczeń w ścieku, produkuje odpad w postaci płynnego osadu. Niezbędne okazują się prasy odwadniające osady flotacyjne, których możliwości pozwalają na redukcję objętości osadu ściekowego nawet 7-krotnie. To ważna informacja dla eksploatującego oczyszczalnię ponieważ nasuwa się pytanie co zrobić z odpadem?

Prasy odwadniające osady ściekowe są podstawowymi narzędziami gospodarki osadowej w przedsiębiorstwie, dzięki ich możliwościom zanieczyszczenia rozdzielone w procesie flotacji mogą zostać zutylizowane znacznie taniej, lub zagospodarowane zgodnie z przyjętymi normami.

Odciek z prasy trafia do zbiornika uśredniającego w celu ponownego oczyszczenia, nie zachodzi więc ryzyko podwyższenia wskaźnika CHZT w odcieku kierowanym do instalacji kanalizacji komunalnej. Warto więc rozpatrzyć opłacalność wyposażenia istniejącej oczyszczalni w prasy odwadniające osady lub włączenie omawianych urządzeń do zamówienia nowej oczyszczalni.

Proponujemy wysokiej jakości urządzenia, nasze prasy odwadniające osady sprawdzają się w warunkach oczyszczalni przemysłowych jak i komunalnych. Konstrukcja w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej, co znaczne wydłuża czas eksploatacji. Specyfika naszych urządzeń pozwala na sprawną współpracę z flotatorem oraz stacją polielektrolitu. Rozwiązania jakie zastosowaliśmy przewidują ograniczenie elementów zużywających się do minimum. Warto zaznaczyć, że przyświeca nam idea produkowania urządzeń o bardzo niskim wskaźniku zużywania się. Projektując nasze maszyny uwzględniliśmy zasadę eliminacji elementów trących wzajemnie, oraz najniższej możliwej komplikacji maszyn.

Podsumowując gospodarka osadami ściekowymi, wymaga w każdym wypadku zmniejszania objętości osadu, z możliwością dalszego wykorzystania odpadu. Prasy odwadniające osady w pełni integrują się z pozostałymi urządzeniami oczyszczalni ścieków, co umożliwia zarządzanie instalacją przez sterownik PLC.

Zapraszamy do składania zapytań na prasy odwadniające osady ściekowe, oczyszczalnie ścieków wyposażone w węzeł mechaniczno – chemiczny zawierający flotator, lub oczyszczalnię kontenerową. Informacje prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail :

kontakt@flotatory.pl

Osoby zainteresowane otrzymaniem informacji o kontenerowych oczyszczalniach ścieków odsyłamy do kolejnej strony PRZEJDŹ

Porównanie kosztów eksploatacji pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ