Flotacja DAF dla oczyszczalni ścieków przemysłowych

Flotacja DAF jest podstawowym procesem w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

Flotacja DAF w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych
Flotacja zanieczyszczeń w próbce pobranej z flotatora DAF

Zacznijmy od przybliżenia co to jest flotacja DAF i dlaczego jest kluczowym elementem oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Rozdzielenie ciał stałych z roztworu ścieku wywołane unoszeniem się zanieczyszczeń w kierunku jego powierzchni nazywamy flotacją. Ścieki przemysłowe składają się z wody, zanieczyszczeń rozpuszczonych jak i w postaci zawieszonych w roztworze ciał stałych o różnej średnicy.

Flotator czyli specjalnie zaprojektowany i wyposażony zbiornik prowadzi proces flotacji DAF polegający na wyciąganiu zanieczyszczeń na powierzchnię ścieku, dzięki zmianie ich pływalności na dodatnią. Zmianę pływalności zanieczyszczeń otrzymuje się po oddziaływaniu na elementy frakcji stałej powietrzem atmosferycznym roztworzonym w wodzie. Stąd wzięła się nazwa flotacja DAF. Skrót daf oznacza Dissolved Air Fkotation czyli flotacja wykorzystująca do procesu roztworzone powietrze.

Do zwiększenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków, flotatory łączy się z węzłami dozowania koagulantów, stacjami polielektrolitu,  Podawane preparaty, wspomagają wstępnie koncentrację zanieczyszczeń tworząc kłaczki – flock. Kłaczki wytworzone chemicznie, łatwiej jest poddać flotacji, a co za tym idzie lepiej oczyścić ściek.

Flotator wyposażony jest w instalację odprowadzania oczyszczonego odcieku i osadu poflotacyjnego. Klarowny odciek trafia do kanalizacja gminnej, natomiast osad jest odpadem i wymaga bezpiecznego zagospodarowania.

Pierwszym etapem prowadzonego zagospodarowania odpadu jest zmniejszenie jego objętości przez prasy do odwadniania osadów ściekowych. Urządzenia usuwają nadmiar wody z osadu prowadząc do powstania odcieku, i osadu odwodnionego, nawet do 30%. Pozwala to na obniżenie kosztów utylizacji.

Posiadamy flotatory umożliwiające zainstalowanie ich w kontenerze, przygotowanym do pracy jako kontenerowa oczyszczalnia ścieków z zakładów przetwórstwa spożywczego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą układów flotacji, instalacji dozowania koagulantów, stacji polielektrolitu i oczyszczalni ścieków dla zakładów przetwórstwa spożywczego.

kontakt@flotatory.pl

Dowiedz się więcej jak gospodarować osadami ściekowymi przy użyciu prasy do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Stacje przygotowania polielektrolitu do oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Flokulanty – polielektrolity do oczyszczania ścieków przemysłowych i odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ