Flotatory dla przetwórstwa owocowo warzywnego

Ścieki przemysłowe ze względu na specyficzny charakter dla każdej z branż wymagają dobrania indywidualnej technologii uwzględniającej flotatory dla przetwórstwa owocowo – warzywnego.

Flotatory dla przetwórstwa
Flotator DAF walcowy, zajmuje mniej miejsca i cechuje się tą samą wydajnością co rozwiązania kontenerowe

Budowa i technologia instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych zawsze powinna zostać poprzedzona analizą składu ścieku oraz jego napływu. Flotatory dla przetwórstwa dobiera się na podstawie ilości zanieczyszczeń niesionych w ścieku oraz objętości jaką urządzenie powinno przyjąć w czasie godziny pracy. Zakłady zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw bardzo często produkują ściek o wysokim poziomie wskaźnika CHZT wynikającym ze znacznych ilości frakcji stałej zawieszonej w roztworze ścieku.

Flotatory dla przetwórstwa warzyw i owoców naszej produkcji mogą pracować w trybie ciągłym, bez obawy o zmniejszenie pojemności czynnej urządzenia na skutek nagromadzenia osadów dennych, które mogą występować w trakcje procesu flotacji. Automatyczny układ czyszczący znacznie ogranicza zaangażowanie czasowe operatora oczyszczalni. Pełna integracja urządzeń oczyszczalni ścieków przemysłowych dzięki zastosowaniu sterowników PLC, dopasowuje szybkość pracy systemu do parametrów napływu ścieku.

Zastosowanie flotatorów do oczyszczania ścieków przemysłowych z przetwórstwa warzyw i owoców jest w pełni uzasadnione, należy jednak pamiętać, że procesy oczyszczania w węźle mechaniczno – chemicznym połączone z flotacją wytrąconych zanieczyszczeń, mogą być niewystarczające do spełnienia warunków pozwolenia wodno – prawnego. Proponujemy Klientom budowę oczyszczalni biologicznej wykorzystującej technologię SBR lub SMBR. SBR to sekwencyjny reaktor biologiczny oczyszczający ścieki przemysłowe wykorzystując proces osadu czynnego. Odmianą SBR jest reaktor SMBR  czyli sekwencyjny membranowy reaktor biologiczny dedykowany dla Klientów zamierzających zrzucać ścieki do środowiska, jednak nie dysponujących wystarczającą ilością miejsca na budowę pełnowymiarowych osadników i reaktorów.

Osady ściekowe, powstające w procesie flotacji, oraz oczyszczania biologicznego mogą zostać zutylizowane lub poddane przetwarzaniu w technologii opracowanej specjalnie dla rozwiązań oczyszczania ścieków przemysłowych.

Osoby zainteresowane budową mechaniczno – chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych wykorzystującej flotatory dla przetwórstwa spożywczego, lub biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię SBR, SMBR. Prosimy o kontakt przez podany poniżej adres e-mail:

kontakt@flotatory.pl

Więcej informacji o biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Informacje dla Klientów zainteresowanych kontenerową oczyszczalnią ścieków PRZEJDŹ