Flotatory oczyszczające ścieki ubojni

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych wykorzystujące flotatory oczyszczające ścieki ubojni.

Flotatory oczyszczające ścieki ubojni widoczna próbka klaorwnego odcieku
Klarowny odciek z flotatora, widoczne zabarwienie możliwe do usunięcia w procesie biologicznego oczyszczania ścieku

Flotatory oczyszczające ścieki ubojni są urządzeniami pracującymi w technologii DAF – dissolved air flotation. Oznacza to, że proces oczyszczania ścieku opiera się o zjawisko flotacji zanieczyszczeń przy udziale pęcherzyków powietrza wprowadzonych do roztworu ścieku. Nie oznacza to, że we flotatorze zaobserwujemy bąbelki takie same jak w otwieranej butelce wody gazowanej. Flotator w technologii DAF, posiada układ saturacji drobnopęcherzykowej odpowiedzialny za wytworzenie mikropęcherzyków, które powodują efekt mlecznego zmętnienia oczyszczanego ścieku. Jest to efekt nietrwały i zanikający, ponieważ wtłoczone do ścieku powietrze miktopęcherzykowe szybko kieruje się ku powierzchni ścieku. Pęcherzyki podążające ku górze zabierają ze sobą zanieczyszczenia zawieszone w ścieku. W efekcie otrzymujemy osad poflotacyjny – flotat.

Flotatory oczyszczające ścieków ubojni wyposażono w powierzchniowe zgarniacze osadu, kierujące go do komory zbiorczej, z której osad poflotacyjny warto podać na prasy do odwadniania osadu. Oczyszczony ściek po procesie flotacji jest klarowny, jednak należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest chemiczne strącenie związków rozpuszczonych odpowiedzialnych za zabarwienie odcieku poflotacyjnego. W przypadku zrzutu ścieków do oczyszczalni komunalnej, najczęściej nie stanowi to problemu, substancje barwiące ściek nie podnoszą wskaźnika CHZT na tyle, żeby konieczne były dalsze procesy oczyszczania. Jeśli Decydujemy się na zrzut odcieku do środowiska, nieunikniona będzie inwestycja w oczyszczalnię biologiczną.

Podsumowując, Flotatory oczyszczające ścieki ubojni prowadzą efektywnie oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych, technologia DAF pozwala na uzyskanie parametrów wyznaczonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Rozmiary układów flotacji umożliwiają stosowanie ich w kontenerowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych, dedykowanych dla Przedsiębiorców potrzebujących ekonomicznego rozwiązania dla mniejszych ilości ścieku.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych dotyczących budowy lub modernizacji instalacji wykorzystujących flotatory oczyszczające ścieki ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego. Dodatkowo proponujemy zapoznanie się z ofertą i złożenie zapytania na:

  • kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych,
  • biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych,
  • reaktory membranowe w technologii SBR,
  • prasy do odwadniania osadów ściekowych,
  • stacje polielektrolitu,
  • sito – prasy skratek,
  • polielektrolity do oczyszczania ścieku i odwadniania osadów,
  • układy utylizacji osadów ściekowych,

Pytania prosimy kierować na adres :

kontakt@flotatory.com

Informacje dotyczące chemii do oczyszczania ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Artykuły i dane charakteryzujące kontenerowe oczyszczalnie ścieków PRZEJDŹ