Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków

Firmy coraz częściej sięgają po układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków
Flotator DAF

Oferta kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych, wyposażonych w układ flotacji ciśnieniowej DAF, adresowana jest do grupy zakładów przetwórstwa produkujących w cyklu dobowym niewielkie ilości ścieku.

Zakład produkujący ścieki poprodukcyjne, posiada ważne pozwolenie wodno – prawne definiujące parametry ścieku. Ilość zanieczyszczeń określa najczęściej wskaźnik CHZT, którego wartości nie można przekroczyć zrzucając ścieki przemysłowe do kanalizacji gminnej.

Rozwiązaniem problemu jest inwestycja w układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych posiadających flotator ciśnieniowy współpracujący z węzłem oczyszczania chemicznego i prasą do odwadniania osadów ściekowych.

Atutem przedstawionego produktu jest niewielka ilość miejsca zajmowanego przez oczyszczalnię, możliwość przeniesienia instalacji w przypadku przebudowy pomieszczeń zakładu, wysoka wydajność jaką cechują się układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków pozwalająca na elastyczne dostosowanie szybkości pracy instalacji do objętości napływającego ścieku.

Warto zauważyć, że skalowalność zabudowy układów flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków jest praktycznie nieograniczona. Oznacza to, że jeśli ilość produkowanego ścieku poprodukcyjnego zwiększy się, możliwe jest dokupienie kolejnego modułu zwiększającego przepustowość oczyszczalni. Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków można dodatkowo łączyć z biologicznymi reaktorami osadu czynnego. Najczęściej występujące reaktory to SBR i SMBR, Reaktor SBR to sekwencyjny biologiczny reaktor, SMBR to również reaktor biologiczny o sekwencyjnym cyklu pracy, jednak posiadający dodatkowe moduły membranowe zwiększające wydajność oczyszczalni i pozwalające na efektywny i zgody z prawem zrzut ścieku do środowiska.

Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków jak i pozostałe urządzenia na instalacji posiadają precyzyjne i w pełni automatyczne sterowanie PLC. Pozwala to na oszczędność czasu pracownika który został wyznaczony na operatora oczyszczalni, i ograniczenie przeglądów codziennych do standardowych kontroli wizualnych bez konieczności angażowania czasu pracownika czuwającego przez całą zmianę roboczą nad poprawnością pracy oczyszczalni.

Jeśli jesteście Państwo inwestycją w układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków lub prasami do odwadniania osadów ściekowych, zapraszamy do przesłania zapytania na poniższy adres e-mail

kontakt@flotatory.pl

Dowiedz się więcej o oczyszczalniach kontenerowych PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ