Flotatory DAF – do oczyszczania ścieków przemysłowych

Flotatory DAF ze względu na dużą wydajność i dobrą jakość odcieku, są najczęściej występującymi urządzeniami do separacji zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków przemysłowych.

Flotatory DAF dla przemysłowych oczyszczalni ścieków
Flotator DAF walcowy, zajmuje mniej miejsca i cechuje się tą samą wydajnością co rozwiązania kontenerowe

Proces flotacji zanieczyszczeń polega na usunięciu ich z objętości ścieku poprzez wynoszenie frakcji stałej na powierzchnię ścieku. Flotatory DAF należą do grupy urządzeń wykorzystujących flotację do pracy. Dochodzi jednak oznaczenie DAF (Dissolved Air Flotarion) które należy interpretować jako technologię wspomagającą proces flotacji. DAF to szybka i wydajna technika oczyszczania ścieków, oparta o specjalne napowietrzanie objętości ścieków we flotatorze, znacznie przyspieszające wynoszenie zanieczyszczeń.

Oczyszczony ściek – odciek, opuszcza flotator i kierowany jest do przepompowni ścieków komunalnych. Osad wyodrębniony, żeby mógł być zastosowany do zagospodarowania lub utylizacji wymaga odpowiedniego stopnia odwodnienia. Półpłynny osad nie nadaje się bezpośrednio do zagospodarowania, w pierwszej kolejności wysyłany na prasy do odwadniania osadu. Osad poflotacyjny opuszczający prasę osadu może zostać poddany utylizacji, lub przerobiony w specjalistycznych węzłach przetwarzania osadów.

Flotatory DAF występują najczęściej jako walce lub zbiorniki prostokątne. Idea działania urządzeń jest podobna, jednak flotatory walcowe zajmują mniej miejsca na oczyszczalni. Oszczędność miejsca pozwala na stosowanie ich w kontenerowych oczyszczalniach ścieków, gdzie właściwie każdy centymetr ma znaczenie.

Oczyszczanie ścieków prowadzone przez flotatory daf, wymaga również dozowania preparatów poprawiających sklejanie się zanieczyszczeń a w konsekwencji łatwiejsze ich flotowanie i usunięcie.

Walcowe flotatory DAF nie posiadają łańcuchów i skomplikowanych układów zgarniaczy które z biegiem czasu ulegają zużyciu. Konstrukcja urządzeń walcowych przewiduje wieloramienny zgarniacz obrotowy, który napędzany jest przez silnik z reduktorem. Rozwiązanie tego typu poza przekładnią i standardową armaturą pomiarową, nie posiada elementów zużywających się. W dłuższej perspektywie czasowej, zastosowanie flotatora walcowego wydaje się bardziej korzystne finansowo, patrząc z perspektywy kosztów przeglądów i napraw.

Zapraszamy do składania zapytań w kwestii oczyszczalni ścieków przemysłowych, technologii flotacji uwzględniającej flotator DAF, pras do odwadniania osadów ściekowych.

kontakt@flotatory.pl

Artykuły dotyczące kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Więcej informacji o zastosowaniach polielektrolitu do oczyszczania ścieków przemysłowych PRZEJDŹ