Flotator DAF sprzężony z prasą osadu

W trakcie pracy flotator DAF produkuje osad poflotacyjny w skład którego wchodzą zanieczyszczenia zawarte w ścieku.

Flotator DAF
Flotator DAF

Zasada procesu flotacji opiera się na rozdzieleniu frakcji stałej czyli zanieczyszczeń zawartych w ścieku od klarownego odcieku. Sam flotator DAF jest specjalnie zaprojektowanym separatorem zawiesiny wytworzonej w procesie chemicznego oczyszczania ścieku w urządzeniach poprzedzających wejście ścieku do flotatora. Skrót DAF pochodzi od Dissolved Air Flotation, czyli flotacja pod wpływem zdysocjowanego powietrza, lub inaczej flotacja ciśnieniowa.

Wydajność jaką projektowo posiada flotator DAF może różnić się w kwestii produkowanego osadu. Przyczyna tkwi w ładunku zanieczyszczeń niesionym w ścieku. Jeśli w tej samej objętości ścieku będzie dwa razy więcej wytrąconej chemicznie zawiesiny to parametry odcieku prawdopodobnie nie ulegną zmianie i będą zgodne z postanowieniami pozwolenia wodno – prawnego, ale za to ilość osadu opuszczająca flotator DAF będzie blisko dwa razy większa.

To ile osadu wyprodukuje układ flotacji ciśnieniowej, w tym momencie jest mniej istotne biorąc pod uwagę pytanie co z nim zrobić ?

Proponujemy prasy do odwadniania osadów ściekowych flotacyjnych oraz biologicznych. Zadaniem prasy osadu jest usunięcie z osadu wody,  w konsekwencji prasa może zmniejszyć jego objętość nawet 7 – krotnie.  Jest to ważna informacja, ponieważ osad w takiej postaci łatwiej jest utylizować, przede wszystkim taniej, lub poddać dalszemu procesowi przeróbki osadu docelowo powodującego unieszkodliwienie osadu z możliwością zagospodarowania.

Flotator DAF naszej produkcji zamówiony razem z prasą do odwadniania osadów, posiada pełne oprzyrządowanie pozwalające na przekazywanie osadu flotacyjnego do prasy w sposób ciągły i w pełni automatyczny. Nad poprawnością procesu czuwa sterownik PLC podejmujący decyzje o szybkości pracy każdego urządzenia oraz zapewniający bezpieczną automatyczną eksploatację.

W przypadku zainteresowania naszymi produktami między innymi :

  • prasy do odwadniania osadu
  • flotatory ciśnieniowe DAF
  • Stacje polielektrolitu
  • sita skratek
  • sito prasy skratek i mierzwy
  • stacje dozowania koagulantów PIX i PAX
  • Oczyszczalnie kontenerowe
  • Reaktory biologiczne SBR
  • Reaktory biologiczne membranowe SMBR nowej generacji
 • podczyszczalnie mechaniczno – chemiczne ścieków przemysłowych

prosimy o składanie zapytań na poniższy adres e-mail :

kontakt@flotatory.pl

Więcej artykułów dotyczących pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Materiały dotyczące kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ