flotatory.pl

Artykuły

Układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków

Firmy coraz częściej sięgają po układy flotacji kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych. Oferta kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych, wyposażonych w układ flotacji ciśnieniowej DAF, adresowana jest do grupy zakładów przetwórstwa produkujących w …